دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

  دوره های  آموزشی

آشنایی با دوره کارشناسی مهندسی صنایع

مهندسي صنايع فن بکارگيري مهارتهاي تکنيکي و استفاده موثر و نظام  يافته از نيروي انساني، زمان، ماشين آلات و تجهيزات، ساختمان، مواد و سرمايه به منظور توليد کالا با کيفيت و کميت مطلوب است . دروس تخصصي اين رشته عمدتا حول محور حل و فصل مسائل  توليد انبوه در واحدهاي صنعتي طراحي شده است و تکنيکهايي چون برنامه ريزي توليد، مهندسي فاکتورهاي انساني، طراحي ايجاد صنايع، برنامه ريزي و کنترل توليد و موجوديها، برنامه ريزي تعميرات و نگهداري به صورت جامع دراين مجموعه آموزش داده مي شود .

ابعادفعاليتهاي صنعتي وخدماتي آنچنان گسترده است که  حل مسائل تصميم گيري و برنامه ريزي را در سطح اين گونه واحدها بدون بهره گيري از روش علمي غير ممکن ساخته است . بنابراين مديريت موسسات توليدي و خدماتي نياز مبرمي به وجود کارشناس  متبحر در امر برنامه ريزي دارند، بدين معني که مديران تنها اهداف را تعيين و سپس مساله را به کارشناس برنامه ريز  ارائه  مي دهند . مراحل جمع آوري اطلاعات، تجزيه و تحليل داده ها، مدل بندي و حل مساله به وسيله کارشناس برنامه ريز انجام مي شود و جوابهاي مساله ارائه مي گردد. بهترين جواب توسط مدير انتخاب مي شود. ارائه بهترين جواب بدون بهره گيري از روشهاي علمي غير ممکن است. دانش آموختگان اين دوره مي توانند در بخشهاي مهندسي توليد، مهندسي صنايع، برنامه ريزي کنترل توليد، طرح و توسعه کارخانجات و موسسات توليدي و نيز واحدهاي ستاد طرح و برنامه و بهره برداري در وزارتخانه ها فعاليت نمايند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دروس اینجا را کلیک نمائید.

آشنایی با دوره های کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

1-کارشناسی ارشد مهندسي صنايع – گرایش مهندسی صنایع

دوره کارشناسي ارشد مهندسي صنايع، گرایش مهندسی صنایع، دوره اي آموزشي با تاکيد بر آموزشهاي پيشرفته در مهندسي صنايع و تجزيه و تحليل سيستمهاي صنعتي می باشد و  هدف آن تربيت متخصصيني است که با بهره گيري از آموخته ها و دانشهاي مهندسي و دروس اختصاصي اين دوره  به شناخت، تحليل و ارائه  طرح  براي سيستمهاي متشکل از انسان، مواد و ماشين توانا باشند. دانش آموختگان  دوره کارشناسي ارشد مهندسي صنايع قادر به انجام خدمات گسترده اي در زمينه هاي زير هستند :

  • بررسي مشکلات  وزارتخانه ها، سازمانهاي ستادي  و نظامهاي صنعتي و ارائه راه حل مناسب

  • جستجوي ارتباط منطقي بين اجزاء انواع سيتمهاي توليدي و غير توليدي

  • برنامه ريزي و ارائه مدل جهت کسب بهترين بازدهي از کارکرد سيستمها

  • کنترل  سيستمها جهت پيگيري نواقص و ارائه مدل مطلوب و نهائي

  • برنامه ريزي و شرکت در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي صنعتي

  • ارائه الگوهاي مناسب براي طراحي  واحدهاي توليدي عظيم کشور

باتوجه به تنوع وزارتخانه ها،  صنايع توليدي و پروژه هاي صنعتي در دست اجرا و نياز روز افزون صنايع مادر و واحدهاي مختلف صنايع نظامي و نيز اکثر مراکز خدماتي به متخصصين اين دوره، اهميت تربيت کارشناسان  ارشد در اين زمينه روشن تر مي شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دروس اینجا را کلیک نمائید.

2- کارشناسی ارشد مهندسي سيستمهاي اقتصادي –  اجتماعي

مهندسي سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي به آموزش و تحقيق در زمينه برنامه ريزي و طراحي سيستمهاي مختلف مورد نياز جامعه مي پردازد. مهندسي سيستمهايي نظير حمل و نقل، آبرساني، ارتباطات، توزيع کالاها، و انجام خدمات آموزشي و بهداشتي در اين زمينه قرار دارند.  مهندسي سيستمهاي اقتصادي – اجتماعي به مطالعه، مدلسازي، و تحليل علمي اينگونه سيستمها مي پردازد و با درنظر گرفتن ابعاد مختلف آنها و همچنين با توجه به نيازها، اولويتها، و امکانات جامعه سيستم بهينه را طراحي مي کند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دروس اینجا را کلیک نمائید.

3- کارشناسی ارشد مهندسي صنايع – گرایش مديريت سيستم و بهره وري

دوره کارشناسي ارشد مهندسی صنایع گرایش مديريت سيستم و بهره وري به منظور آموزش علوم و فنون اداره صنايع با تاکيد بر کاربرد روشهاي کمي و نظام گرا در اداره امور صنعتي تدوين گشته است. از آنجا که روشهاي مورد استفاده در اين دوره در آموزش و تجزيه و تحليل مسائل مهندسي نيز کاربرد گسترده اي دارد، دانش آموختگان دوره هاي کارشناسي فني و مهندسي  بعلت آگاهي از دانش مهندسي براي فراگيري دروس دوره مزبور نيزآمادگي کافي را خواهند داشت تا با آگاهي کافي بتوانند در مشاغل مديريتي مشغول بکار شوند.

دانش آموختگان این دوره مي توانند در زمينه هاي زير فعاليت نمايند:

  • مديريت واحدهاي صنعتي

  • تجزيه و تحليل مشکلات و نارسائيهاي مديريت واحدهاي صنعتي و ارائه راه حل براي بهبود مديريت آنها با استفاده از روشهاي کمي و   نظام گرا

  • انجام تحقيق و بررسي در زمينه روشهاي مديريت و بهبود اين روشها با توجه به شرايط ايران

برای اطلاعات بیشتر در مورد دروس اینجا را کلیک نمائید.

آشنایی با دوره دکترای مهندسی صنایع

 

دوره کترای مهندسی صنایع بالاترین مقطع تحصیلی در این رشته در دانشکده مهندسی صنایع است که با هدف توسعه مرزهای دانش در زمینه های مختلف رشته مهندسی صنایع مانند تحقیق در عملیات، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها و اتوماسیون به پذیرش دانشجو اقدام نموده است. نتیجه برگزاری این دوره پرورش محققان و پژوهشگران در رشته مهندسی صنایع برای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بوده است.       

دوره دکتري مهندسي صنايع از سال 1375 آغاز به فعاليت کرده و تاکنون 13 دوره و تعداد 63 دانشجو پذيرفته است که در زمينه هاي اصلي مهندسي صنايع و براي حل مشکلات و نيازهاي صنايع و موسسات آموزش عالي ايران مشغول آموزش و پژوهش هستند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد دروس اینجا را کلیک نمائید.


خانه >

 دوره های آموزشی