دانشکده مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی شریف

  امکانات

آزمایشگاه ها

کتابخانه دانشکده مهندسی صنایع علوم ریاضی

کتابخانه مشترک صنایع-ریاضی در طبقه اول دانشکده واقع شده است. عضویت در این کتابخانه برای عموم آزاد می باشد. در این کتابخانه کتاب های مرتبط با رشته های مهندسی صنایع و ریاضی، مقالات و مجله های علمی، پایان نامه های دانشجویی و کتاب های مرجع نگهداری می شوند. هرساله، همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، لیستی توسط شورای صنفی دانشکده طبق نظر اساتید، تهیه می گردد و کتاب های جدید و ویرایش های تازه کتاب های موجود خریداری و به کتابخانه اضافه می گردد. ساعات کاری کتابخانه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر می باشد.

 خانه >
 امکانات